1 קוראים את התרשים בבית–ספר ערכו סקר בנושא ספורט . אחרי הסקר פרסמו בעתון בית–ספר תרשים , שמתאר את סוגי הספורט שהתלמידים אוהבים . נסו להבין מה אומר התרשים . 2 מבינים את התרשים א . מהו ענף הספורט האהוב ביותר על התלמידים בבית–הספר ? ענף הספורט האהוב ביותר על התלמידים הוא יש אחוזים שאוהבים ב . איזה ענף ספורט נמצא במקום השני ? ענף הספורט השני האהוב על התלמידים הוא יש אחוזים שאוהבים ג . איזה ענף ספורט הכי פחות מקבל ? ענף הספורט הכי פחות מקבל על התלמידים הוא יש אחוזים שאוהבים ד . כמה אחוזים אינם מתענינים בספורט ? ה . השוו בין מספר התלמידים שאינם מתענינים בספורט , לבין מספר התלמידים שמתענינים בספורט : בבית–הספר יש אחוזים , שאינם מתענינים בספורט , לעמת / בהשואה ל אחוזים , שמתענינים בספורט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית