1 חסרונות ויתרונות המשל הבא - חסרי החסרונות - מדבר על חסרונות . א . השלימו : המלה חסרונות קשורה למלה : חסר / יותר . המלה יתרונות קשורה למלה : חסר / יותר . ב . שוחחו בכתה : הביאו דגמות לחסרונות וליתרונות של אנשים . 2 קוראים את המשל א . לפניכם המשל חסרי החסרונות . קראו אותו בקול . ב . העתיקו את המלים החדשות , ופרשו אותן . חסרי החסרונות מאת : לה פונטין יום אחד הזמין המלך את כל בעלי – החיים ושאל : " מי מכם אינו אוהב את המראה החיצוני שלו ? מי רוצה תקון " ? " לא אני " ! צעק הקוף . " אני משלם . אבל , לדעתי , הדב נראה פשוט נורא " .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית