1 שיחה על משלים שוחחו בכתה על משלים . א . האם אתם מכירים משלים ( בערבית או בעברית ?( אילו ? ב . מהו משל ? האם הוא רק ספור ? ג . מי הן הדמויות במשל - בני אדם ? חיות ? אילו חיות ? ספור משל נמשל מוסר השכל לקח חכמה דמיות חיות בעלי–חיים חסרונות יתרונות התנהגות שמות חיות : גמל קוף דב פיל אריה שועל חסידה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית