1 מכירים קצורים בעברית יש מלים , שנוהגים לכתב בקצור . כותבים רק את האותיות הראשונות של המלה : עמ' = עמוד , בע"פ = בעל–פה . קצור של מלה אחת מסמנים בגרש - עמ . ' ראשי תבות - קצור של יותר ממלה אחת - מסמנים בגרשים - מתנ " ס . בטפס וגם במכתב יש הרבה קצורים וראשי תבות . א . התאימו לכל קצור את הפרוש שלו מן המחסן . . 1 רח' . 2 - מס' . 3 - בי"ס . 4 - טל' . 5 - סה"כ . 6 - ש"ח - מחסן פרושים : סך הכל שקל חדש מספר רחוב טלפון בית–ספר ב . קראו את הערך מהמלון . מה פרוש מתנ"ס ? מתנ"ס שם עצם , ז' ראשי תבות של : מרכז תרבות נער וספורט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית