1 קוראים פרסומות לפניכם פרסומות . קראו אותן בקול . שימו לב לסימני הפסוק ( סימן קריאה , סימן שאלה , מירכאות . ( פרסומות 2 מעריכים את הפרסומות א . מה דעתכם על הפרסומות בפעילות הקודמת ? האם הן משכנעות ? כתבו את דעתכם במחברת , ונמקו . ב . חשבו : מה התפקיד של סימני הפסוק בפרסמת ? 3 כותבים פרסמת פרסמת מנסה למשך את הקוראים ולשכנע אותם . בפרסומות משתמשים בשמות תאר ובמלים הכי , ביותר ( הכי מהיר , הטוב ביותר . ( משתמשים בחרוזים , במשפט שאלה ובסימני פסוק בולטים . בפרסמת שמים לב לצורה : משתמשים בתמונה גדולה , באותיות גדולות ובהרבה צבע . חברת שוקולד עורכת תחרות פרסומות לשוקולד . כתבו פרסמת לשוקולד : א . עבדו בזוגות . תכננו יחד את הפרסמת . ב . העזרו בשמות תאר , במלים : הכי , ביותר , במשפט שאלה , בחרוזים . ג . תכננו גם עצוב מתאים : תמונה , ציור , אותיות גדולות וצבע . ד . הוסיפו סימני פסוק ( סימן קריאה , סימן שאלה , מירכאות . ( 4 קוראים את הפרסומות א . קראו בכתה את הפרסומות שחברתם בזוגות . שימו לב לסימני קריאה , לסימני שאלה או למירכאות . ב . האזינו לפרסומות , וחוו את דעתכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית