1 קוראים מודעות א . לפניכם מודעות פרסמת לטיסה לאילת . קראו אותן בקול . ב . העתיקו את המלים החדשות , ופרשו אותן . ג . כל תלמיד יקרא בקול פרסמת אחת , ויסביר מה היא מפרסמת . 1 מבצע : הנחות מיחדות 2 חנם : בלי כסף 3 חברת תעופה : חברה של טיסות 2 מבינים את הפרסמת א . בחרו 2 מודעות פרסמת , ותארו מה הן מציעות . ב . מיסון אומרת : "אני רוצה בלוי במדבר " . איזו חברה מיסון תבחר ? ג . שירין אומרת : "אני אוהבת בלוי , שיש בו בעלי–חיים " . איזו חברה שירין תבחר ? ד . מה אתם תבחרו ? נמקו . אני אוהב / אוהבת ... לכן / משום כך אני בוחר / בוחרת ב ... 3 מביעים דעה בחרו פרסמת אחת . האם , לדעתכם , היא מושכת את הקוראים ? נמקו . לדעתי , הפרסמת מושכת / לא מושכת את הקוראים . הסבות / הנמוקים שלי : ... נוסף לזה , הצבעים והציור במודעה ... 4 כלי תחבורה א . בפרק מזכירים כלי תחבורה שונים . לפניכם רשימת מלים . העתיקו למחברת רק את השמות של כלי התחבורה . אוטובוס אהל מטוס ספינה דולפין מונית אלמגים רכבת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית