. 1 שרק , השמיע קול דק . המכונית מצפצפת כשנוסעים לאחור . . 2 צפצף על ... ( לשון הדבור ) - זלזל , לא אכפת לו . הוציאו אותו מבית – הספר , כי הוא מצפצף על השעורים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית