1 קוראים את השיר א . לפניכם שיר . קראו אותו בקול . הקפידו על קריאה מדיקת . ב . העזרו באותיות ובסימני הנקוד בעמוד 15 ובעמוד . 17 / ... יהודה אטלס מסתובב בבית בכל החדרים , פותח ארונות ומגרות , הופך את הדברים . מחפש , מחפש ולא מוצא - כי בכלל אנ'לא יודע מה אני רוצה . מתוך הספר וגם הילד הזה הוא אני . 2 מבינים את השיר א . קראו מהשיר שלמעלה רק את המלים , שמתארות מה הילד עושה . ב . למה הילד עושה את כל הפעלות האלה ? איפה זה כתוב בשיר ? ג . אילו מלים מתארות מה הילד מרגיש ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית