1 מדברים על התמונה שבשער א . קראו בקול את הדברים , שאומרים בשער . ב . שוחחו בכתה על הנושאים האלה . העזרו בצידה לדרך . . 1 מה רואים בתמונה ? . 2 האם אתם מרגישים כמו אחד מהנערים ? . 3 האם אתם מרגישים אחרת ? מה אתם מרגישים ? . 4 מה עשיתם בחפש ? היכן בליתם ? . 5 מה אתם מצפים ( מקוים , רוצים ) מהשנה החדשה ? אני מקוה ש ,... אני מצפה ש ... עצוב שמח מתרגש דואג חדש החפש הגדול קיץ שנה חדשה התחלה סוף למודים ללמד נסעתי-נסענו-לנסע טילתי-טילנו-לטיל בליתיבלינו-לבלות בקרתי-בקרנולבקר ב ... את נחתי-לנוח אני אוהב / לא אוהב אני מרגיש אני יודע אני מקוה ש ... אני מצפה ש ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית