מתן הוראות בעל פה איך מציירים עפיפון ? בזוגות : נותנים זה לזה הוראות בעל פה איך לצייר עפיפון . מציירים לפי ההוראות ובודקים מה יצא . אפשר לצייר קודם עפיפון ובעזרת ההוראות בעל פה לנסות להסביר איך לצייר אותו . אחר כך משווים בין העפיפון שצויר מראש לבין העפיפון שצויר לפי ההוראות בעל פה . במליאה : משווים את ההוראות שנכתבו בזוגות ( או בקבוצות ) הן מבחינת התוכן והן מבחינת המאפיינים של טקסט הוראות . איפה מעיפים עפיפון ? בקבוצות : כל קבוצה מציעה אתר ( בביה"ס או בקרבת מקום , ( המתאים להעפת עפיפונים ומנסחת הוראות הגעה לאתר הזה . אחר כך כל קבוצה מעבירה לקבוצה אחרת את ההוראות שניסחה , ועל הקבוצה האחרת לזהות את האתר שהוצע ע"י הקבוצה האחרת במליאה : משווים את ההוראות שנכתבו בזוגות ( או בקבוצות ) הן מבחינת התוכן והן מבחינת המאפיינים של טקסט הוראות .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך