שואלים את התלמידים אם האיורים סייעו להם בעת בניית העפיפון . מבקשים שיסבירו איך הם סייעו להם . מבקשים מהם להסתכל שוב בכל ההוראות ולחשוב : האם יש הוראות שאם לא מבצעים אותן , עדיין מצליחים לבנות עפיפון ? ( הוראה - 5 "צובעים בשלל צבעים . " העפיפון יעוף גם אם לא יצבעו אותו ( . בזוגות מבקשים מהם לדון בשתי שאלות : - למה חשוב לשים לב בקריאת טקסט הוראות ? - האם יש הוראות שאפשר לבצע בסדר אחר מהסדר שבטקסט שלפניהם ? במליאה משוחחים על המאפיינים של טקסט הוראות , כפי שהם באים לידי ביטוי בטקסט ההוראות לבניית עפיפונים . קוראים יחד את ההוראה הראשונה , שואלים איך אפשר לנסח אחרת את ההוראה ( דוגמה : יש לגזור , גזרו , צריך לגזור , עליכם לגזור . ( בוחרים 4 פעלים , וכותבים אותם בניסוח חלופי . מזכירים לילדים שכל הניסוחים אפשריים ותקינים . מצביעים על הצירוף שלל צבעים ( הוראה ( 5 ומנסים לברר מה הכוונה . שואלים אם המילה צבעים עוזרת להבין את משמעות המילה שלל . אפשר לאתר במילון את המלה שלל ולמצוא בו את הצירוף . מבקשים לחשוב על דברים שאפשר לתאר באמצעות הצירוף שלל צבעים ( שדה פרחים , פרפרים , שטיח . ( .... מפנים את ה...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך