בטקסט ההוראות לבניית עפיפון יש רצף של שלבים עוקבים לביצוע פעולה מורכבת אחת . זהו שלב מרכזי בפעילות ביחידת הלימוד - התלמידים מתנסים כאן הלכה למעשה בקריאה תוך כדי ביצוע . יש חשיבות רבה למעקב אחרי הפעילות ולסיוע כאשר נדרש . התפקיד של המורה כאן הוא כפול : לוודא שהתלמידים מבינים את לשון ההוראות , ולראות שהם מצליחים לעשות זאת בפועל . נותנים לתלמידים את הטקסט לבניית עפיפונים ( בעמוד ( 14 ואומרים להם שהם עומדים לבנות עפיפון . מנחים את התלמידים כיצד לגשת למשימה : לקרוא קריאה מרפרפת את הטקסט , להתבונן בתמונות , לקרוא את רשימת החומרים והכלים הדרושים ולוודא שהכול עומד לרשותם . מבקשים מהתלמידים לקרוא את ההוראות ולראות אם יש בהן מילים או מונחים לא מוכרים ( ואם עולים כאלה - מבררים אותם במליאה לפני התחלת הפעילות . ( מסבירים לתלמידים שעליהם לבנות את העפיפון שלב אחר שלב : לקרוא בכל פעם הוראה אחת קריאה דקדקנית , לבצע את הפעולה שבהוראה , עם סיום הביצוע לקרוא שוב את אותה ההוראה כדי לוודא שהיא אכן בוצעה בצורה נכונה , ואז לעבור לקריאת ההוראה הבאה ( אפשר לסמן 3 ליד כל הוראה שבוצעה . ( שואלים את התלמידים אם סד...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך