מכינים לכל אחד ואחת מהתלמידים סרטוט של עפיפון על פי ההנחיות האלה : - מצלמים את התרשים שבעמוד 18 על דף בגודל - . A 4 מגדילים את התרשים במכונת הצילום לדף בגודל . ( 144 % ) A 3  אל הספר
ישראל. משרד החינוך