החומרים הדרושים : מספריים ( זוג לכל ילד ) נייר דבק מחורר משרדי שדכן ( מכונת סיכות ) צבעים ( עדיף פנדה ) דף A 3 ריק ( לכל עפיפון ) שתי רצועות של נייר קרפ ברוחב 5 סנטימטר ( לכל עפיפון ) חוט ( אפשר סליל אחד לכל עפיפון או אפשר לגלגל מסליל גדול על מקל ארטיק ) צילום של התרשים שבעמוד 18 על דף A 3 ( לכל עפיפון ) אופן ההכנה . 1 גוזרים את התרשים לאורך הקו המקווקו . . 2 מניחים את הדף הריק ליד קו הגזירה ומדביקים .  אל הספר
ישראל. משרד החינוך