לפעילויות שנציג יש כמה מטרות : הוראה מפורשת של תוכן הטקסט - שמטרתה לוודא שהתלמידים הבינו את המידע שהובא בטקסט . הוראה מפורשת של מבנה הטקסט , תוך הדגשת ההבחנה בתפקידי הפסקות בטקסט . הוראה מפורשת של מאפייני טקסט מפעיל , אופנים שונים של ניסוח מילות ההוראה , ניסוח של ציווי שלילי . שואלים את התלמידים : איך העפיפון עף ? התלמידים מחפשים וקוראים משפטים מן הטקסט הנותנים תשובה לשאלה זו . שואלים : במה שונה הפיסקה השלישית בטקסט משתי הפסקות הראשונות ? ( בשתי הפסקות הראשונות נמסר מידע , ואילו הפיסקה השלישית כוללת הוראות ( . מבקשים מהתלמידים לצבוע את מילות ההוראה בפיסקה השלישית . כותבים על הלוח את כל מילות ההוראה , ומדגימים נוסחים אחרים של אחת ממילות ההוראה ( לדוגמה : משחררים , יש לשחרר , שחררו . ( מסבירים שבמקומות שונים אפשר למצוא נוסחים שונים של הוראות , אבל הכוונה זהה . מפנים את תשומת לב הילדים להוראה האחרונה ( יש להתרחק מעמודי חשמל ובניינים גבוהים , ( ומסבירים שלעתים ההוראות נכתבות בצורה של ציווי שלילי ( למשל : במקום ' יש להתרחק' אפשר לכתוב 'אל תתקרבו . ( ' מבקשים מהילדים לתת דוגמאות להוראות כאלה...  אל הספר
ישראל. משרד החינוך