בניגוד לקריאת טקסט ספרותי , הפניה לטקסט השימושי מכוונת למצוא מידע , וכן לפעול על פי ההוראות שבו . כדי להרגיל את התלמידים לסוג זה של קריאה , שהיא מכוונת מטרה , מומלץ לנסח את המטרות לפני הקריאה של הטקסט . האובייקטים לחיפוש בעת הקריאה יהיו תלויים במטרות השיעור . בטקסט זה הילדים מחפשים תשובות לשאלות שיוצגו להלן . מציגים לילדים את הטקסט "איך העפיפון עף" ( או שמחלקים להם אותו בדפים מצולמים מעמוד 9 או שמקרינים על הלוח בעזרת מחשב-מקרן . ( מבקשים מהם לקרוא אותו ולחפש במהלך הקריאה תשובות לשאלות האלה ( כדאי לרשום אותם על הלוח כדי שיהיו כל הזמן מול עיני הילדים : ( - איך העפיפון עף ? - מדוע אינו נופל ? - מתי כדאי להעיף עפיפון ? איפה ?  אל הספר
ישראל. משרד החינוך