פעילות מקדימה 8 איך העפיפון עף ? 9 קריאת הטקסט 10 בעקבות קריאת הטקסט 10 סידור הוראות על פי הרצף הנכון 12 בונים עפיפון 14 היערכות בכיתה 19 קריאת הטקסט ובניית העפיפונים 19 בעקבות בניית העפיפונים 20 עפיפונים ביפן וגם כאן 21 לקראת קריאת הטקסט 23 בעקבות קריאת הטקסט 23 הצעות לפעילויות נוספות 24  אל הספר
ישראל. משרד החינוך