מזג האויר בקיץ צמחים בקיץ בעלי חיים בקיץ אנחנו בקיץ ק מתי ענב יבשיל בכרם הרחוק ? מתי נדהר בשביל ונתגלגל מצחוק ? בקיץ , בקיץ , אחינו הקטן . בקיץ , בקיץ , כמובן ! מתי אל חוף הים נרדה יחפים ונאספה שם אלפים צדפים ? בקיץ , בקיץ , אחינו הקטן . בקיץ , בקיץ , כמובן ! מתי מלוא הסל נקטפה תאנים ? מתי נעיף אל-על המון עפיפונים ? בקיץ , בקיץ , אחינו הקטן . בקיץ , בקיץ , כמובן ! מלים : נעמי שמר  אל הספר
רמות ספרי לימוד