מזג אויר בחרף . צמחים בחרף בעלי חיים בחרף אנחנו בחרף בואו עננים בואו עננים הבו גשם לגנים טיף טיף טפותי גשם גשם לשדותי לשבלת לאילן ולפרח הקטן שבגן . מתוך : "בואו עננים , " מאת לאה גולדברג , הוצאת ספרית הפועלים חרף חרף ועץ האזדרכת ) בררתי את שמו ( כבר לגמרי בשלכת . אבל החלון של אלון סגור בגלל הקר ועל הזגוגית משתקפים עננים שחרים  אל הספר
רמות ספרי לימוד