אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , באיורים , בשירים ובקטעים . . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their material in this book זכויות לשירים וקטעים : עמ ' : 9 נעמי שמר , " יש לי חבר © . " כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו " ם . עמ ' : 17 מאיה ערד , מתוך מקום אחר ועיר זרה : רומן בחרוזים , , 2003 הוצאת חרגול ) קטע מהיצירה © . ) כל הזכויות שמורות לחרגול הוצאה לאור , תל אביב . עמ ' : 58 נתן אלתרמן , " אני חדש בארץ © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' : 59 דורית אורגד , יום החרגול וימים אחרים , , 2001 עמ ' , 8 הוצאת הקיבוץ המאוחד . © כל הזכויות שמורות למחברת . עמ ' : 126 עוזי חיטמן , " אדוני ראש העיר © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . תמונות רישום התמונות והאיורים נעשה על-פי סדר הופעתם בספר . פרק ראשון : תל אביב-יפו – יישוב גדול וחשוב בישראל עמ ' ? Israelimages . com / Duby Tal / Albatross - 6 עמ ' - 8 צילום : צביה פיין ? עמ ' ? Hilger Israelimages . com / Naftali - 11 עמ ' - 13 מתוך מפת תל אביב ©...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית