א אוכלוסייה : כל התושבים שגרים במקום מסוים באופן קבוע . אזור : חלק ממקום מסוים ( מהמדינה , מהעיר וכדומה . ( אמצעי תחבורה : אמצעים ודרכים שבעזרתם בני אדם וסחורות עוברים ממקום למקום , למשל - רכבת תחתית , שדה תעופה , מגרשי חניה , מדרכות . ארכיא ? ל ? ג : מדען שחוקר את העבר לפי שרידים שבני אדם השאירו . ארנ ? נה : מס שיש לשלם לרשות המקומית . ב בית יד לבנים : מקום שבו מנציחים את זכרם של החיילים שנפלו במלחמות ישראל ( יד - מצבת זיכרון . ( בית מלאכה : מקום שבו מתקנים מכשירים ומכונות או מייצרים מוצרים בכמות קטנה ( קטן יותר ממפעל תעשייה . ( ג גורדי שחקים : בניינים גבוהיים במיוחד . קוראים להם כך כי נדמה שהם מגרדים את השחקים ( השמים . ( ה הוצאות : סכום כסף שמוציאים לצרכים שונים . הכנסות : סכום כסף שמקבלים בעד עבודה או רווח . ח חוק השבות : חוק שקובע שלכל יהודי בעולם יש זכות לעלות לישראל ולהיות אזרח המדינה . חוקי עזר : חוקים שנחקקו ברשויות המקומיות עבור תושבי היישוב ומי שמבקר בו . חמ ? לה : משפחה מורחבת , ובה הורים , דודים , בני דודים , וגם קרובים רחוקים . חקלאות : גידול בעלי חיים וצמחים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית