כדי למלא את הצרכים של התושבים , לספק להם שירותים , לבנות מוסדות ציבור ולמלא את כל התפקידים שהעירייה צריכה למלא , היא זקוקה להכנסות , כלומר לכסף שייכנס לקופת העיר . הרשות מקבלת את ההכנסות הדרושות לה בעיקר משלושה מקורות : מהממשלה , מהתושבים בעיר ומתרומות . התושבים , בעלי החנויות , המפעלים והעסקים משלמים לרשות המקומית מס ( תשלום חובה ) הנקרא ארנונה . ככל שהדירה או העסק של גדולים יותר ונמצאים באזור טוב יותר בעיר- כך בעליו צריך לשלם יותר מס לעירייה . בכל שנה מתכננים בעירייה את התקציב השנתי , כלומר את סכום הכסף שצריך עבור הפעולות שרוצים לבצע במשך השנה . התקציב השנתי מורכב משני חלקים : ההכנסות של העירייה מהכסף שהיא תקבל במשך השנה מהממשלה ומהאזרחים ( מהארנונה ) ומתרומות , ומולן - ההוצאות , כלומר הכסף שמתכננים להוציא לפעולות השונות . אנשי הכספים בעירייה צריכים לדאוג שההוצאות לא יהיו גדולות מההכנסות . ריאיון עם ראש העיר , רון חולדאי כמה כסף צריך כדי לנהל את העיר , ואיך יודעים כיצד לחלק אותו ? כמו שלכל משפחה יש תקציב , סכום כסף שאתו היא צריכה להסתדר , ככה גם לתל אביב-יפו . כמובן שתקציב העירייה הר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית