לכל עיר נחוצות תשתיות - מערכת כבישים ומדרכות ; מערכת צינורות מים ; מערכת צינורות ביוב ; מערכת תאורה ברחובות ועוד . העירייה מקימה את התשתיות בעיר וגם מתחזקת אותן , כלומר מתקנת או מחליפה אותן בשעת הצורך . העירייה עושה את כל הפעולות האלה בשיתוף עם מוסדות השלטון של המדינה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית