העירייה אחראית לתת שירותים לכל קבוצות האוכלוסייה בעיר ולספק את הצרכים שלהן . זוהי אחריות גדולה . נכיר את תפקידיה העיקריים של העירייה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית