מיום הקמתה של תל אביב , בשנת , 1909 עד הקמתה של מדינת ישראל , בשנת , 1948 התחוללו בתל אביב שינויים עצומים . העיר גדלה והתפשטה : משכונה בת חמישה רחובות ובה כ250- תושבים , הפכה תל אביב לעיר גדולה שמתגוררים בה כ250- אלף תושבים . במהלך השנים האלה התרחשו בעולם אירועים חשובים רבים , ובהם מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה . גם בארץ התרחשו אז אירועים חשובים : השלטון הזר התחלף - הבריטים באו במקומם של הטורקים ( העות'מנים , ( והרעיון הציוני לחזור לארץ ישראל ולהקים בה מדינה לעם היהודי הלך והתפשט , ועולים רבים הגיעו לארץ ולתל אביב . מראשית ימיה , עוד כשהייתה שכונה , התנהלה תל אביב כעיר קטנה . היה לה ועד שכונה , שניהל את ענייניה , והוא דאג לסלילת כבישים , לריצוף מדרכות , לאספקת מים לבתים ולגביית מסים . ראש ועד השכונה ( אחרי עקיבא וויס ) היה מאיר דיזנגוף , ובשנת 1922 מינו אותו הבריטים , ששלטו אז בארץ , לראש המועצה העירונית . אז החלו להקים בתל אביב מבני ציבור חשובים , ובהם משטרה , דואר , בתי-משפט וגם תחנת כוח שסיפקה חשמל לשכונה . בתקופת השלטון הבריטי תל אביב גדלה במהירות , והיו לכך כמה סיבות : ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית