מאפיין מיוחד של האוכלוסייה היהודית בתל אביב-יפו ( כמו במדינת ישראל כולה ) הוא שרוב היהודים שחיים בה הם עולים או צאצאים של עולים , כלומר בנים או בנות של עולים או נכדים שלהם או נינים שלהם . העולים הגיעו לתל אביב בגלים . כלומר , מדי כמה שנים הגיעו קבוצות שונות של אלפי אנשים מארצות שונות בעולם . לעולים החדשים קשה מאוד בשנים הראשונות שלהם בארץ , ובעיקר קשה להם ללמוד את השפה העברית , למצוא מקום מגורים ולהיקלט בעבודה . יש להם עוד קשיים : הם מתגעגעים לביתם הקודם , אין להם כאן הרבה חברים , והם לא מתמצאים בסביבה . מדינת ישראל מעודדת עלייה במשך 2 , 000 השנים , שבהן רוב העם היהודי חי בגולה , עלו קבוצות קטנות של יהודים לארץ ישראל . לפני יותר מ100- שנים קמה התנועה הציונית , ואז החלו קבוצות גדולות של יהודים לעלות לארץ ישראל . מאז שקמה מדינת ישראל , לפני 60 שנים , גברה העלייה . מראשית העליות ועד היום עלו לישראל יותר מ3- מיליון יהודים ממדינות שונות בעולם . מדינת ישראל מעודדת את היהודים מכל העולם לעלות לישראל ועוזרת להם להיקלט בארץ ולהרגיש שישראל היא המדינה שלהם והבית שלהם . חוק השבות לפני שקמה מדינת יש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית