בתל אביב-יפו חיים כ385- אלף תושבים . הם האוכלוסייה של העיר ( אוכלוסייה היא כל התושבים שגרים במקום מסוים באופן קבוע . ( מלבד התושבים הקבועים חיים בתל אביב-יפו גם אנשים שבאים לעבוד , ללמוד או לבקר בה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית