דרך אחרת לתאר היכן בישראל שוכן היישוב תל אביב-יפו היא בעזרת מילים המתארות כיוונים . הכיוונים העיקריים הם : צפון , דרום , מזרח ומערב . רוחות השמים לכיוונים צפון , דרום , מזרח ומערב קוראים רוחות השמים . משתמשים ברוחות השמים כשרוצים לתאר איפה נמצא מקום או יישוב מסוים בסביבה , ובעיקר משתמשים בכיוונים האלה במפות . ברוב המפות שמכינים כיום מוסכם שהחלק העליון של המפה מסמן את הכיוון צפון , החלק התחתון של המפה מסמן את הכיוון דרום , החלק הימני - את הכיוון מזרח , והשמאלי - את הכיוון מערב . הכיוונים צפון , דרום , מזרח ומערב הם ארבעת הכיוונים הראשיים . בנוסף להם נהוג להשתמש בארבעה כיוונים משניים : צפון-מזרח , צפון-מערב , דרוםמזרח , דרום-מערב . כשמתארים כיוון בעזרת הכיוונים המשניים אפשר לדייק יותר בתיאור . הסרטוט שלפניכם מתאר את הכיוונים הראשיים והמשניים , והוא נקרא "שושנת הרוחות" ( כי הוא מזכיר בצורתו את פרח השושן . ( הסתכלו במפת ישראל שבעמוד , 7 ושימו לב למקומות ולכיוונים האלה : הים התיכון נמצא ממערב לתל אביב . העיר הרצליה נמצאת מצפון לתל אביב . העיר פתח תקוה נמצאת ממזרח לתל אביב . העיר ראשון לציון...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית