אופירה גל צביה פיין נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים הספר עודכן והותאם ביוזמת עיריית תל אביב-יפו , מנהל החינוך , ופותח על ידי צוות הגיאוגרפיה במרכז לטכנולוגיה חינוכית , במלאת 100 שנה לעיר . פיתוח וכתיבה : אופירה גל , צביה פיין ניהול הפרויקט : אופירה גל השתתפו בפיתוח וכתיבה : מאירה שגב , אביטל דרורי עריכה : חיה יצחקי ייעוץ מדעי : ד"ר איריס גרייצר , מכללת בית ברל פרופ' מעוז עזריהו , אוניברסיטת חיפה חברי ועדת ההיגוי : עיריית תל אביב-יפו : חני ברודרסון , אריאלה ברזילי , אדוה גבאי , לאה זיידה , יעל חקון-יוסף , מדלנה טרייסטר , ריקי ימין . מטח : שירה גודמן , אופירה גל , בילי סביר , צביה פיין היועצים המדעיים לספר לחיות יחד בישראל- ד : פרופ' אריה שחר , האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' מרדכי קרמניצר - האוניברסיטה העברית בירושלים , המכון הישראלי לדמוקרטיה פרופ ‘ ראסם חמייסי - אוניברסיטת חיפה ד"ר אביעד הכהן - מכללת שערי משפט , האוניברסיטה העברית בירושלים קרטוגרפיה : אורנה צפריר ראובן תחקיר תמונות : דבורה גרודה טיפול בזכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל , תמונות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית