הוא היא כתבו הוא או היא . זה זיאד . המורה לחשבון של כתה ג . זאת רנה . המורה לחשבון של כתה ד . זה מוסא . המורה לעברית . זאת חנאן . המורה להתעמלות . זה סמיר . המורה למוזיקה . כתבו הוא או היא . איפה אדם ? בכתה . לאן סחר הולכת ? הולכת הביתה . מה המורה עושה ? שר עם הילדים . מה ברק כותב במחברת ? כותב שיר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית