עגבניה עגבניות השלימו כמו בדגמה . מטה סירה מתנה משפחה מורה תלמידה פרה בננה פתה ספה מה יוצא דפן ? הקיפו . צהב , אדם , חמור , שחר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית