ש י א ין מה בתיק ? כתבו יש או אין לפי הציור . בתיק של איה ענבים . בתיק של איה פתה . בתיק של איה בננה . בתיק של איה מים . בתיק של איה עגבניה . בתיק של אדם פתה . בתיק של אדם ענבים . בתיק של אדם מים . בתיק של אדם עגבניה . בתיק של אדם בננה . על עצמי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית