אח של סחר אח של איה אח של סלאם כן או לא ? סמנו לפי הציור כמו בדגמה . כתבו על ילדים בכתה שלכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית