איפה כתוב לא ? הקיפו . לא מרק מה קם לא לא מה קמה כתבו את המלים . מה מר ? מה לא מר ? כתבו כמו בדגמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית