ברק קם תמר קמה כתבו את המלים . מי קם ? מי קמה ? כתבו כמו בדגמה . איפה כתוב מה ? הקיפו כמו בדגמה . בת קר מה תם מה מר קם מה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית