_יישובים _קהילתיים יישוב קהילתי הוא צורת היישוב הכפרית החדשה ביותר בישראל . בישראל יש כיום 09 ו יישובים קהילתיים ( שהם כעשירית מהיישובים הכפריים . ( חלקם יישובים בני משפחות בודדות וחלקם יישובים עירוניים גדולים ( שצמחו במשך השנים . ( הישובים הקהילתיים הם מעין שילוב של עיר וכפר . מרבית התושבים ביישובים הקהילתיים עוסקים בתעשייה , בשירותים ובמסחר ( כמו תושבי הערים . ( במרבית היישובים הקהילתיים אין שיתוף בין התושבים , וכל משפחה מנהלת את ביתה ודואגת לפרנסתה באופן עצמאי . חלק קטן מהתושבים עובדים ביישוב עצמו , אך רובם יוממים אל מחוץ ליישוב , בעיקר למקומות עבודה הנמצאים ביישובים העירוניים שבאזור . המאפיינים הכפריים של יישובים אלה הם גודלם הקטן , הבתים המוקפים גינות , הרווח הגדול בין בית לבית , השקט , החיים בחיק הטבע והמרכז המסחרי הקטן . תושביו של היישוב הקהילתי מחליטים בעצמם על דרך הארגון והניהול של היישוב , בהתאם להשקפת עולמם , לרצונותיהם ולדעותיהם . ועד נבחר אחראי לניהול החיים ביישוב : הוא מנהל את השירותים הניתנים לתושבים ומארגן את הפעילות החברתית והתרבותית ביישוב , והוא מחליט כמה אנשים ואילו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית