מושבים בישראל יש כיום וו 4 מושבים ( שהם כמחצית מהיישובים הכפריים במדינה . ( המושב הראשון שהוקם בארץ ( בשנת ו 92 ו ) הוא נהלל , השוכן בעמק יזרעאל . נהלל נבנה בצורה מיוחדת : בתי המושב בנויים בע יגול , אל כל בית צמודה חלקת קרקע משפחתית , ובמרכז העיגול נמצאים מבני הציבור . בראשיתם היו המושבים יישובים חקלאיים , אך מידת השיתוף בין התושבים הייתה קטנה מאשר בקיבוצים . כל אחת מ המשפחות במושב קיבלה מהמדינה חלקת אדמה ( כל החלקות היו באותו גודל ) וזכויות לשימוש בכמות מסוימת של מים וכל משפחה , ניהלה את ביתה ואת המשק החקלאי שלה באופן עצמאי . החקלאים רכשו במשותף את הציוד החקלאי ו שיווקו במשותף את התוצרת החקלאית . לעתים תושבי המושב שיתפו פעולה בעבודה החקלאית וחילקו ביניהם באופן שווה את ההוצאות ואת הרווחים מהתוצרת החקלאית . תה _« _mmp * 3 _*> בפועובים מאז שהוקמו המושבים הראשונים , צורת התיישבות זאת מ תפתחת ומשתנה . בשנים האחרונות חברי מושבים נאלצים לה תמודד עם קשיים כלכליים , ומתהוללים במושבים שינויים רבים במיוחד . הנה כמה דוגמאות : / יי רוב תושבי המושבים אינם עוסקים עוד בחקלאות . רבים יוצאים לעבוד מחוץ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית