פרק ג היישובים הכפריים במישור החוף ובצפון הארץ יש מספר דומה של יישובים כפריים 343 ) במישור החוף התיכון והדרומי , ו352- בצפון הארץ . ( ביישוב כפרי חיים יחסית מעט אנשים ( פחות מ . ( 2 , 000- בשנים האחרונות מספר התושבים ביישובים כפריים רבים גדל במהירות . הגידול בולט בעיקר ביישובים הכפריים של מישור החוף , הקרובים לערים הגדולות . עוד על יישובים כפריים קראו בתחנת המידע . וצר . הם _יישובים כפריים ? אפשר למיין את היישובים הכפריים לפי גודלם ( גם את היישובים העירוניים מיינו לפי הגודל , זוכרים , (? החל בחווה שבה גרה משפחה אחת בלבד ( ויש כזה דבר , ( ... המשך בכפר קטן שגרות בו משפחות אחדות , וכלה ביישוב כפרי או כפר שגרות בו כמה מאות משפחות . לכל היישובים הכפריים יש כמה מאפיינים משותפים : ביישובים הכפריים התושבים גרים בבתים נמוכים שלצידם גינות , _* שדות ומטעים רחבי-ידיים מקיפים את היישוב , ויש בו מרכז קטן של שירותים ומסחר . _^ צפיפות האוכלוסייה ביישובים הכפריים קטנה , וחיי היום-יום שקטים ורגועים מאלה שביישובים העירוניים . _< בעבר רוב תושבי הכפר עסקו בחקלאות , אבל כיום תושבי היישובים הכפריים עובדים ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית