היישובים העירוניים הלא - יהודיים בישראל חיים כיום כ , 200 , 000- ו תושבים שאינם יהודים : ערבים - רובם מוסלמים ומיעוטם נוצרים ; בדווים - ערבים מוסלמים על-פי דתם , אך יש להם אורח-חיים ומנהגים המיוחדים להם ; דרוזים - בני הדת הדרוזית , צ'רקסים - שמוצאם מקווקז ; בהאים - בני הדת הבהאית ועוד . מרבית התושבים הלא-יהודים החיים בישראל מתגוררים בגליל העליון ובגליל התחתון . באזורים אלה הם מהווים כמחצית מכלל האוכלוסייה . בעבר היו מרבית היישובים הלא-יהודיים יישובים כפריים קטנים שתושביהם עסקו בעיקר בחקלאות . מאז קום המדינה כמעט לא השתנה מספר היישובים הלא-יהודיים , אך מרבית היישובים גדלו והפכו ליישובים עירוניים , וחלק מהם אף קיבלו מעמד של עיר ( לדוגמה : אום אל-פחם , טייבה , טירה ועוד . ( רבים מן היישובים הלא-יהודיים הפכו מיישובים כפריים ליישובים עירוניים . בעמודים הבאים נדון בנושא זה . 1 ידו _» _בפספר _התועובים מספר התושבים הלא-יהודים במדינת ישראל גדל במהירות , ויש לכך שני גורמים עיקריים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית