תל אביב - יפו עיר מרכזית _במטרופולין ת _* 0 ב » ב העיר תל אביב-יפו מורכבת משתי ערים , יפו ותל אביב , שחוברו יחד לעיר אחת , המנוהלת על-ידי עירייה אחת . ( עוד על תולדות העיר ראו בתחנת המידע ( . תל אביב-יפו היא העיר המרכזית של מטרופולין תל אביב , והיא אחת מ3- הערים הגדולות במדינת ישראל . גודל השטח מספר התושבים צפיפות האוכלוסייה תל אביב-יפו 52 קמ"ר 348 , 100 תושבים 6 , 700 תושבים לקמ"ר ? תשלים 126 קמ " ר 633 , 700 תושבים 5 , 500 תושבים לקמ"ר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית