פרק ב היישובים העירוניים בישראל כולה יש 1 , 189 יישובים , וחלק גדול מהם 860 ) יישובים ) נמצאים במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ . צורות היישוב בישראל רבות ומגוונות . נהוג לחלק אותן ל2- סוגים עיקריים : יישובים עירוניים ויישובים כפריים . ההבדל העיקרי בין יישוב עירוני ליישוב כפרי הוא במספר התושבים ביישוב . יישובים שיש בהם יותר מ 2 , 000- תושבים מוגדרים בישראל כיישובים עירוניים , ויישובים שיש בהם פחות מ 2 , 000- תושבים מוגדרים כיישובים כפריים . ההגדרה הזאת משתנה ממדינה למדינה . ביפן , למשל , רק יישובים שיש בהם יותר מ 30 , 000- תושבים מוגדרים כיישובים עירוניים ( תארו לכם כפר קטן ביפן ובו 28 , 000 תושבים . ( ... קראו על היישובים העירוניים בתחנת המידע שלפניכם . פה הם " שובים * v _רונ"ם ? בכל העולם ( וגם בישראל ) היישובים העירוניים שונים זה מזה בגודל האוכלוסייה - יש ערים קטנות מאוד בנות כמה אלפי תושבים ויש גם ערים גדולות מאוד , ערי ענק , בנות מיליונים של תושבים ( ואין לנו כאלה בישראל . ( ובכל זאת , יש כמה מאפיינים משותפים לכל היישובים העירוניים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית