פרק א התושבים במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ חיים רוב תושבי מדינת ישראל . התושבים של שני האזורים אינם מפוזרים באופן שווה על פני השטח . מספר התושבים במישור החוף התיכון והדרומי גדול בהרבה ממספר התושבים בצפון הארץ , והם חיים על פני שטח קטן בהרבה מהשטח של צפון הארץ . כלומר , צפיפות האוכלוסייה במישור החוף גדולה מצפיפות האוכלוסייה בצפון הארץ ( עוד על צפיפות אוכלוסייה קראו בתחנת המידע . ( מה * _? £ 'a אוכלוסייה , 31 יצד < _crn Hr c אותה ? כשאומרים "צפיפות אוכלוסייה , " מתכוונים למספר האנשים המתגוררים בשטח מסוים , בדרך כלל בשטח של קילומטר רבוע . איך מחשבים את צפיפות האוכלוסייה במקום מסוים , כמו עיר או מדינה ? מחשבים כמה אנשים מתגוררים בכל קמ " ר של המקום המסוים . כיצד ? מחלקים את מספר האנשים המתגוררים במקום הזה בשטח שלו ( מספר הקילומטרים הרבועים , ( ומקבלים את המספר הממוצע של האנשים המתגוררים בכל קמ " ר בשטח זה . לדוגמה : באיור שלפניכם צפיפות האוכלוסייה היא 9 אנשים לכל קמ " ר . כיצד חישבנו ? ו . ספרנו כמה אנשים מתגוררים בכל השטח כולו , ומצאנו 27 אנשים ב3- קמ " ר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית