המושגים העיקריים בחלק החמישי אזור עדיפות לאומית א : אזור שהממשלה מעניקה לו תמיכה , סיוע , הנחות והטבות , כדי למשוך אליו תושבים , יזמים וכדומה . אזור תעשייה : אזור , לרוב בשולי העיר ( הרחק מאזורי המגורים , ( שמרוכזים בו מפעלי תע שייה רבים . לצד המפעלים יש שירותים שונים , כמו מסעדות ובנקים המשמשים את העובדים באזור . אתר תיירות : מקום שתיירים באים אליו ויש בו שירותים כמו מסעדות , חנויות וכדומה , המיועדים להנאת התיירים . דשנים : חומרים שמוסיפים לקרקע כדי לזרז את התפתחות הצמחים ולהגדיל את היבולים . חומרי גלם : חומרים שונים שמהם מכינים מוצרים . צמר כבשים , למשל , הוא חומר גלם בתעשיית הסריגים ; ברזל ופחם הם חומרי גלם לייצור פלדה . חומרי הדברה : חומרים שהחקלאים משתמשים בהם כדי להשמיד מזיקים הפוגעים בגידולים . חממה : סביבה מלאכותית שיוצרים בה את התנאים הטובים ביותר לגידול צמחים שונים . חקלאות : ענף כלכלי שמגדלים בו צמחים ובעלי חיים המשמשים בעיקר לייצור מזון וגם לייצור מוצרי תעשייה שונים . יבוא : רכישת מוצרים , סחורות ושירותים מחוץ לארץ והבאתם למדינה . לדוגמה , ישראל מייבאת מכוניות ממדינות שונות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית