התחבורה בישראל אחד התנאים לפיתוח כלכלי ולאיכות חיים בכל מדינה הוא מערכת תחבורה יעילה ומאורגנת . בעזרתה אפשר להגיע במהירות ממקום למקום , לפתח תעשייה ולהוביל מוצרים שונים לשווקים . מערכת התחבורה כוללת נמלי תעופה , נמלי ים , נתיבי תחבורה יבשתיים ( כמו מסילות ברזל , כבישים ומחלפים ) וכלי רכב מגוונים . באמצעות מערכת התחבורה מעבירים סחורות , חומרי גלם ועובדים , וכך "מניעים" את החיים בכלל ואת הכלכלה בפרט . במפה שבעמוד הבא תוכלו לראות את מערכת התחבורה בישראל . מערכת התחבורה של מדינת ישראל התפתחה מאוד בעשור האחרון - נסללו והורחבו כבישים , נבנו מחלפים , הוארכו מסילות ברזל והוקמו מגרשי חניה . ובכל זאת , מערכת התחבורה אינה עונה על כל הצרכים , לא על הצרכים הפרטיים שלנו ולא על הצרכים של הכלכלה . קצב ההתפתחות אינו מהיר מספיק , שכן מדי שנה עולות על כבישי הארץ עשרות אלפי מכוניות פרטיות חדשות גם בגלל העלייה ברמת החיים ( וזו סיבה טובה ( ... וגם בגלל הגידול באוכלוסייה ( וגם זו סיבה טובה . ( ... התוצאה היא שבשעות השיא של התנועה ( בבוקר ואחרי הצהריים ) המכוניות מזדחלות בכבישים באיטיות מורטת עצבים . פקקי התנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית