המושגים העיקריים בחלק הרביעי אגן היקוות : כל השטח שממנו נאספים מים אל תוך אפיק של נחל אחד . אזור המקורות , מוצא הנחל : האזור שהנחל מתחיל בו . בדרך כלל זהו אזור הררי , עשיר במקורות מים ( כמו גשמים ומע יינות , ( המזינים את הנחל או את הנהר . אפיק : תעלה טבעית או המסלול שבו זורם נחל או נהר . אקוויפר : שכבה נושאת מים , שכבה של סלע נקבובי או סדוק הנמצאת מתחת לפני השטח ובה נאגרים מי תהום . התפלת מים : הוצאת מלחים מן המים באמצעים טכנולוגיים שונים , כדי שיהיו ראויים לשתייה . יובל : נחל קטן הנשפך אל תוך נחל גדול יותר או לתוך נהר . ימה : שטח מים , לרוב טבעי , המוקף יבשה ואינו מחובר לים או לאוקיינוס . מאגר מים : מבנה מלאכותי לאיסוף ולאגירה של מים . מוביל המים הארצי : מפעל המים הגדול והחשוב ביותר של ישראל . המוביל הארצי מעביר מים מהכינרת לכל חלקי הארץ , עד לצפון הנגב . מוביל מלוח : תעלה שדרכה מוציאים את מי המע יינות המלוחים הנובעים בכינרת אל מחוץ לימה . מי תהום . מי גשמים שחלחלו ונאגרו מתחת לפני השטח בתוך שכבת סלע . מים מליחים : מים שיש בהם כמות גבוהה יחסית של מלחים . מים שוליים : כל המים שאינם שפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית