פרק ג הנחלים '' ' _- _^ _^ פן הנחצ * ועד השבר זרימת מים באפיק טבעי ( ו ) במשך כל השנה או בחלק ממנה נקראת נחל . המקורות של מי הנחלים הם מי משקעים ומי מעיינות הנובעים במקומות שונים לאורך האפיקים . המקום שהנחל מתחיל בו נקרא מוצא הנחל או אזור המקורות . ( 2 ) בנחלים רבים מוצא הנחל הוא באזור הררי וגבוה בעל מדרונות תלולים . באזורים כאלה אפיקי הנחלים הם לרוב צרים ועמוקים , והמים זורמים בהם במהירות רבה . הנחלים זורמים מן ההרים אל העמקים והמישורים ( ממקום גבוה למקום נמוך . ( כשהם מגיעים לאזורים המישוריים , אפיקי הנחלים נעשים רחבים יותר ורדודים יותר , וזרימת המים בהם נעשית בדרך כלל איטית יותר . השטח שממנו נקווים ( נאספים ) המים ומתנקזים אל אפיק הנחל נקרא אגן ההיקוות . מקורות המים המזינים את הנחל באגן ההיקוות שלו הם מי הגשמים המוצאים דרכם אל אפיק הנחל , יובלים ( 3 ) המתחברים אל הנחל ומעיינות הנובעים באפיקו . בסוף דרכו הנחל נשפך למקור מים אחר - ים , ימה , אגם או נהר . הקטע הזה של אפיק הנחל נקרא שפך הנחל . ( 4 ) ישנם נחלים שזורמים בהם מים בכל ימות השנה , והם נקראים נחלי איתן ( למשל , נחל ירקון , ( ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית