עמקי הצפון בצפון הארץ חמישה עמקים רחבי ידיים והם : חולה ( ו , ( כנרות , ( 2 ) בית שאן , ( 3 ) חחד ( 4 ) ויזרעאל . ( 5 ) לעמקים אלה קווי נוף משותפים רבים : _^ הם מישוריים ונמוכים , ומכל עבריהם נישאים הרים . v הם מכוסים בקרקע סחף פורייה , שנסחפה אליהם מן ההרים שלידם . / י יש בהם שפע של מקורות מים - מעיינות , מאגרי מים ונחלים קטנים . כאן נמצאת ימת הכינרת , שהיא מאגר המים הגדול ביותר של ישראל ; וכאן זורם הנהר היחיד בישראל , נהר ירדן . ( על ימת חולה שהייתה כאן ויובשה - קראו בתחנת המידע שבעמודים _^ ( . 63-61 עמקי הצפון הם חלק מעמק ארוך מאוד , הנקרא "הבקע הסורי-אפריקני . " תוכלו לקרוא עליו בתחנת המידע . הבקע ( ה _^ _ובר ) ( r . v _^ _rr ) _norr ' עמקי הצפון הם חלק מעמק ארוך הנקרא "הבקע הסורי-אפריקני " ( אורכו למעלה מ 6 , 000- קילומטרים . ( כבר משמו אפשר ללמוד שהבקע הזה נמשך מסוריה ועד אפריקה ( ראו מפה . ( 20 לאורך התוואי של הבקע הסורי-אפריקני יש ימות רבות , וזורמים בו נחלים ונהרות . משני צידי הבקע מתנשאים הרים גבוהים . הבקע הארוך הזה החל להיווצר בתקופות קדומות מאוד , ותהליך התהוותו נמשך מאז ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית