חלק שני הנוף והאדם בחלק זה של הספר תכירו את הנוף הטבעי במישור החוף ובצפון הארץ ותבחנו את יחסי הגומלין בין הנוף לבין האדם . כלומר , תלמדו כיצד משפיע הנוף הטבעי על האדם ועל מעשיו , וכיצד משפיעים מעשי האדם על הנוף . הפרק הראשון בחלק זה עוסק במישור החוף התיכון והדרומי , והפרק השני עוסק בצפון הארץ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית