המושגים העיקריים בחלק הראשון אזור : שטח מסוים ( ביבשת , במדינה , בעיר וכדומה , ( שיש לו מאפיינים המבדילים אותו מסביבתו . גבול אזורי : גבול המפריד בין אזורים שונים . הגבול האזורי מסומן במפות , ובדרך כלל אין לו סימון בשטח . גבול מדיני : גבול התוחם כל מדינה ומבדיל בינה לבין המדינות השכנות לה . הגבול המדיני מסומן תמיד במפות , ולפעמים הוא מסומן גם בשטח . גבול יבשתי : גבול מדיני העובר ביבשה . גבול ימי : גבול מדיני העובר בים . ים פתוח : שטח הים הנמצא מחוץ למים הטריטוריאליים ואינו שייך לאף מדינה . מים טריטוריאליים : המים שבין קו הגבול הימי של המדינה לבין קו החוף שלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית