ספר לימוד בגיאוגרפיה מהדורה חדשה , מורחבת ו מע ודכנת _^ _Fnoio המרכז לטכנולוגיה חינוכית היחידה להוראה מותאמת מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ ספר לימוד בגיאוגרפיה מהדורה חדשה , מורחבת ומעודכנת צביה פיין מאירה שגב אילה מזרחי ייעוץ מדעי : אסתר רפ נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה ואושר על ידי משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים / Efno _D המרכז לטכנולוגיה חינוכית היחידה להוראה מותאמת הספר פותח במסגרת צוות הגיאוגרפיה , ביחידה להוראה מותאמת במטח ניהול היחידה להוראה מותאמת : ד " ר רלי בריקנר ניהול המחלקה לפיתוח חומרי למידה : נעמי לימור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית